ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΙΤΙΟΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ TOY ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος - Άντρος Καραπατάκης

Μέλoς - Αντρέας Λευκαρίτης

Μέλoς - Ιωσήφ Φράγκος

Μέλoς - Γιώργος Σάββα

Μέλoς - Εύμαιος Ευθυμιάδης