ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΙΤΙΟΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ TOY ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Αντρέας Λευκαρίτης

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Αντρέας Παυλίδης

Αντιπρόεδρος: Λούης Χριστοδουλίδης

Γενικός Γραμματέας: Βασίλης Σελλάς